Aktualności, informacje

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

UWAGA:

Z życia szkoły

Kalendarz wydarzeń

Wróblik Szlachecki - Pogoda

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

czyste powietrze

1
Jak obliczyć objętość ostrosłupa?
Jak obliczyć objętość ostrosłupa?
2
objętość figur przestrzennych (brył)
objętość figur przestrzennych (brył)
3
zamiana jednostek szybkości
zamiana jednostek szybkości
4
jak obliczyć objętość graniastosłupa
jak obliczyć objętość graniastosłupa
5
#GaszynChallenge dla Reni - społeczność Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim
#GaszynChallenge dla Reni - społeczność Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim
6
Babciu, Dziadziu! Kochamy Was!
Babciu, Dziadziu! Kochamy Was!
7
Mamy jeszcze ok. 100 filmów na naszym kanale , szukajcie pod zakładką "dla uczniów"
Mamy jeszcze ok. 100 filmów na naszym kanale , szukajcie pod zakładką "dla uczniów"
1
zamiana jednostek szybkości
zamiana jednostek szybkości
2
objętość figur przestrzennych (brył)
objętość figur przestrzennych (brył)
3
jak obliczyć objętość graniastosłupa
jak obliczyć objętość graniastosłupa
4
Jak obliczyć objętość ostrosłupa?
Jak obliczyć objętość ostrosłupa?
5
#GaszynChallenge dla Reni - społeczność Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim
#GaszynChallenge dla Reni - społeczność Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim
6
Babciu, Dziadziu! Kochamy Was!
Babciu, Dziadziu! Kochamy Was!

SP Wróblik to:

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim to placówka publiczna. Organem prowadzącym jest Gmina Rymanów.

Szkoła wyróżnia się estetyką budynku. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonych klasopracowni, sali komputerowej, biblioteki, sklepiku szkolnego oraz zaplecza sportowego (dużej sali gimnastycznej, małej sali do gimnastyki korekcyjnej oraz zespołu boisk „Orlik”).

Z zewnątrz budynek zdobią funkcjonalnie zaprojektowane tereny zieleni, w które wkomponowany został plac zabaw, „Zielona klasa” oraz kąciki rekreacyjne z ławeczkami.

Uczniowie klas młodszych mają do dyspozycji plac zabaw, na którym mogą spędzać czas w trakcie i po zajęciach szkolnych. W szkole funkcjonuje gabinet pedagoga i higienistki. Działa także świetlica, w której uczniowie przebywają po swoich lekcjach.

We wrześniu 2022 roku minęło 20 lat od momentu oddania i poświęcenia budynku szkoły. Przestrzeń szkolna, czyli klasopracownie, korytarze, szatnia są dobrze utrzymane. Na dzień dzisiejszy wszystkie klasy są wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne lub ekrany interaktywne. W roku szkolnym 2021/2022 największe wsparcie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie klasopracowni otrzymaliśmy dzięki udziałowi w dwóch programach na miarę „kompetencji przyszłości”: „Aktywna tablica” i „Laboratorium przyszłości”.

Szkoła na bieżąco doposażana jest w niezbędne pomoce dydaktyczne, corocznie wzbogacany jest księgozbiór biblioteki szkolnej, poszarzany o nowości wydawnicze, szczególnie bajki i literaturę młodzieżową.

Szkoła posiada swoje tradycje, corocznie organizowane są imprezy środowiskowe z okazji: Święta Niepodległości, Dnia Babci, Dnia Matki i Dnia Patrona. Do tradycji należy także Ceremoniał Szkoły i przyznawanie wyróżniającym się uczniom kończącym edukację w szkole podstawowej Medali.

Naczelnym mottem placówki są słowa: Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Wyznacza ono zadania do pracy wychowawczej i daje uczniom podstawy do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dbamy o to, aby nasza szkoła była bezpieczna, aby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie poznali świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu, szacunku dla tradycji. Chcemy, aby potrafili wskazywać wzorce postępowania i budować relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi. Dążymy do wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, formowania u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim uznaje za swoją misję kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do dalszego zdobywania wiedzy.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość do wszechstronnego rozwoju dzięki działalności kółek zainteresowań (artystycznych, sportowych, przedmiotowych).

Podejmowane są działania na rzecz rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów, systematycznego monitorowania ich osiągnięć oraz zapewnienia efektywności kształcenia.

Jednym z priorytetowych działań szkoły jest edukacja włączająca kształcenie specjalne uczniów wymagających dostosowania warunków i form. Staramy się, aby w szkole uczniowie ci mieli odpowiednie warunki, dostosowane do swojej niepełnosprawności.

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim uznaje za swoją misję kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do dalszego zdobywania wiedzy.

Nasze sukcesy:

Nadia Wojtuń
I miejsce
w Ogólnopolskim konkursie
ALFIK HUMANISTYCZNY
Zofia Siwik
Laureatka I stopnia z wyróżnieniem
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Lena Wojtuń
Laureatka I stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Julia Łożańska
Laureatka II stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Nadia Wojtuń
Laureatka II stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Alicja Penar
Laureatka II stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Mateusz Jakieła
Laureat II stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Gabriel Józefczyk
Laureat III stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Jakub Penar
Laureat III stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Franciszek Kosiek
Laureat V stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Julia Jabłońska
I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca literacka
Lena Mezglewska
II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca literacka
Filip Stączek
III miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca literacka
Zofia Siwik
II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca plasyczna
Patryk Szafran
wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca plasyczna
Katarzyna Wielobób
wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”
kategoria praca plasyczna
Filip Owoc
II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rodzinie Ulmów
Zofia Siwik
wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja Niepodległa”
Filip Stączek
II miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Niedźwiedź Wojtek - żołnierz gen. Andersa"
Patryk Szafran
Wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Niedźwiedź Wojtek - żołnierz gen. Andersa"
Sebastian Koźma
Wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Niedźwiedź Wojtek - żołnierz gen. Andersa"
Patrycja Ziemiańska
II miejsce
w XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „OKNO”
Maja Wietecha
Wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”
Filip Stączek
III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”
Zuzanna Kilarska
Laureatka
Biblijnego Konkursu diecezjalnego„Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa”
Sara Duell-Czubska
Wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
Filip Owoc
Wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
Alicja Penar
Laureatka II stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Gabriel Wołczański
Laureat IV stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Karolina Magierowska
Laureatka V stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Ewa Florczak
Laureatka V stopnia
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus”
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Styczeń 2024 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Grudzień 2023 r.
Październik 2023 r.
Czerwiec 2023 r.
Czerwiec 2023 r.
Czerwiec 2023 r.
Czerwiec 2023 r.
Maj 2023 r.
Maj 2023 r.
Maj 2023 r.
Maj 2023 r.
Maj 2023 r.
Styczeń 2023 r.
Styczeń 2023 r.
Styczeń 2023 r.
Styczeń 2023 r.
0
realizowanych projektów
0
sal szkolnych
0
absolwentów (2002-2023)
0
nauczycieli
0
uczniów

Współpracujemy z:

Aktualne konkursy, projekty, programy

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube