Kadra pedagogiczna

mgr Katarzyna Jabłońska – dyrektor szkoły (język polski),

mgr Anna Jakieła – wicedyrektor szkoły (matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie),

mgr Dariusz Habrat (muzyka),

mgr Anna Kałwik (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna),

mgr Piotr Kondyjowski (wychowanie fizyczne, informatyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie),

mgr Aldona Konieczna (język polski),

mgr Magdalena Kosiek (język angielski),

mgr Dorota Krzanowska (tyflopedagog),

mgr Grażyna Krzyżanowska (historia, WOS, WDŻ, wychowawca świetlicy, bibliotekarz),

mgr Jolanta Litarowicz (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna),

mgr Małgorzata Łopuszańska (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog),

mgr Mariusz Łopuszański (wychowanie fizyczne, biologia, geografia, EDB),

ks. mgr Janusz Łuc (religia),

mgr Alicja Mrozek (matematyka, chemia, fizyka, informatyka),

mgr Sylwia Piwowar (pedagog, pedagog specjalny, logopeda),

mgr Mariusz Prajzner (język angielski),

mgr Anna Ruchalska-Fiedeń (psycholog),

mgr Karolina Rymarowicz (nauczyciel współorganizujący kształcenie),

mgr Elżbieta Staroń (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna),

mgr Elwira Szajna-Wojtuń (język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie),

mgr Anna Szymańska (przyroda, plastyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekarz),

mgr Iwona Śliwka (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna),

mgr Alfred Wołczański (wychowanie fizyczne, technika, wychowawca świetlicy),

mgr Anna Ząbek (język niemiecki, wychowawca świetlicy).

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube