Logopeda

Szanowny Rodzicu,

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.  Jeśli twoje dziecko ma problemy z poprawną mową zgłoś się po pomoc do szkolnego logopedy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:
logopeda/pedagog mgr Sylwia  Piwowar

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia poziomu mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Pedagog

Szanowny Rodzicu,

Spełniasz jedną z najważniejszych ról, jesteś wzorem dla swojego dziecka. Jeśli potrzebujesz wsparcia, rozmowy,
nie radzisz sobie z obowiązkami płynącymi z rodzicielstwa, zgłoś się po pomoc do pedagoga szkolnego.

Wsparciem pedagogicznym w naszej szkole zajmuje się:
pedagog/ logopeda mgr Sylwia  Piwowar

Psycholog

Szanowny Rodzicu,

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach, potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, zgłoś się po pomoc do psychologa.

Terapią psychologiczną w naszej szkole zajmuje się:
psycholog mgr Anna Ruchalska-Fiedeń

Praca z dziećmi:

 • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
 • Zajęcia z klasami – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.

Praca z rodzicami:

 • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa
  – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem – w zależności od potrzeb.
 • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.
 • Organizacja pomocy materialnej.

Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Wywiady środowiskowe w domach uczniów.
 • Interwencje wychowawcze.
 • Udział w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
 • Organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

 

Kompleksowa pomoc dla ucznia: pedagog, psycholog, logopeda: diagnoza, opinia, terapia możesz także uzyskać
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym,
ul. Dworska 14a,
38-430 Miejsce Piastowe
https://www.poradnia.vot.pl

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube