Samorząd Uczniowski w naszej szkole działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Uczniów z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Uczniów w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

W roku szkolnym 2023/2024 do składu Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

Przewodniczący: Krzysztof Rymar

Z-ca Przewodniczącego: Nina Boczar

Skarbnik: Sara Duell- Czubska

Rzecznik Praw Ucznia: Adam Attwa

Sekretarz: Filip Owoc

 

Opiekunowie:

Pani Elwira Szajna – Wojtuń

Pani Karolina Rymarowicz

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube