CEREMONIAŁ SZKOŁY

ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar nadany dnia 02 września 2002 r., zmieniony (w związku ze zmianą nazwy szkoły) w październiku 2021 r. oraz Ceremoniał szkoły.
 2. Szczegółowy Ceremoniał wykorzystania sztandaru szkoły:

Uczestnictwo w poczcie to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jej składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od inauguracji roku szkolnego. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły, złotej księgi oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe nagrody.

Funkcja w poczcie sztandarowym jest zaszczytem i wyróżnieniem dla ucznia, dlatego na ręce Rodziców składamy serdeczne gratulacje.

 

 1. Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz szkolnych takich jak:
 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • Święta Odzyskania Niepodległości,
 • Święto Patrona Szkoły – 29 maja,
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
 • Zjazd Szkół imieniem ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 1. Sztandar szkoły jest przechowywany w kąciku patrona, opiekę nad nim sprawuje wyznaczony nauczyciel. Poczet sztandarowy wyłania się w miesiącu czerwcu każdego roku spośród uczniów klasy siódmej na podstawie najwyższych wyników nauce na koniec roku.
 2. Chorążych i Asystę Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, czarne spodnie, spódnica, białe rękawiczki.
 3. Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.
 4. Szkoła posiada własny hymn, który śpiewany jest podczas Święta Patrona Szkoły oraz ważniejszych uroczystościach szkolnych.
 5. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy:
 • flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznicy Odzyskania Niepodległości i inne,
 • w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły,
 • godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,
 • w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube