Uwaga! W związku z RODO zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Poniżej zamieszczamy plik z dokumentem do pobrania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  pobierz plik (docx, 17KB) 

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5, 38-483 Wróblik Szlachecki, tel. 134353127, zspwroblik.pl, email: zspwroblik@o2.pl,

Monitoring wizyjny obejmuje teren szkoły oraz jej otoczenie. Stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po tym czasie zostaną zastąpione nowymi nagraniami. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring  pobierz plik (docx, 17KB) 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube