ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Do mety przybywa się tylko po to, by dalej wyruszyć!

23 czerwca 2023 r. – wyjątkowy dzień, bo zakończyliśmy kolejny rok szkolny.

Wyrażamy wdzięczność i dumę wobec wszystkich uczniów, którzy przez ten rok wykazali się zaangażowaniem, determinacją i pasją w dążeniu do osiągnięcia sukcesów.
Niezależnie od tego, czy są na początku swojej szkolnej przygody, czy też kończą już pewien etap, dziękujemy za Wasz wysiłek, pracę i oddanie, które włożyliście w rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy. Wszystkie Wasze sukcesy, zarówno te małe, jak i wielkie, są powodem do dumy dla Was samych, Waszych rodzin i dla całej szkolnej społeczności.
Ceremonię zakończenia rozpoczęliśmy od przekazania funkcji w poczcie sztandarowym, którą piastują nasi uczniowie. Uczestnictwo w poczcie to najwyższe wyróżnienie w szkole, dlatego w jej składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. W kończącym się roku szkolnym funkcję chorążego sprawował uczeń klasy ósmej: Mateusz Paściak, jego zastępcą był Konrad Bereś i Michał Ząbek, a do asysty należały: Maja Wietecha i Natalia Janicka, natomiast funkcję zastępcy asysty sprawowała Aleksandra Kaczmar. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły, złotej księgi oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe nagrody. Funkcja w poczcie sztandarowym jest zaszczytem i wyróżnieniem dla ucznia.
Dziś Ósmoklasiści po raz ostatni towarzyszyli nam, prowadząc naszą szkolną społeczność pod sztandarem szkoły, na Mszę Św. i uroczyste zakończenie roku szkolnego. Oficjalnym powołaniem do pełnienia funkcji w poczcie sztandarowym w roku szkolnym 2023/2024 zostali zawiadomieni rodzice uczniów: Filipa Owoca – powołanego do funkcji chorążego, Adama Attwy – powołanego do funkcji zastępcy chorążego, Sary Duell – Czubskiej – powołanej do asysty pocztu, Niny Boczar – powołanej również do asysty pocztu oraz Elizy Kiernickiej powołanej do funkcji zastępcy asysty.

Zakończenie roku szkolnego było okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy.
Za osiągnięcia w nauce, działalność społeczną, samorządową i właściwą postawę uczniowską Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe, które zostały wręczone wyróżniającym się uczniom.
Dumni jesteśmy z wyróżnień i nagród. Gratulujemy wszystkim wysokich osiągnięć w nauce i jednocześnie dziękujemy tym, którzy sięgnęli po wyniki na miarę swoich możliwości.
Dziękujemy za pracę w Samorządzie Uczniowskim, w którym funkcję przewodniczącej pełniła Maja Wietecha, zastępcą była – Aleksandra Kaczmar, skarbnikiem została wybrana Amelia Popiel, natomiast do funkcji rzecznika praw ucznia została powołana Natalia Janicka.
Składam wyrazy uznania dla postawy Mai Wietechy, która reprezentowała naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Gminy Rymanów, gdzie pełniła funkcje wiceprzewodniczącej i godnie reprezentowała naszą szkołę.

Serdecznie dziękujmy Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za wspieranie podejmowanych przez naszą szkolę AKCJI CHRYTATYWNYCH. Za pomoc w realizacji dużych przedsięwzięć, których się w tym roku szkolnym podjęliśmy. Były to m.in: Rodzinny Bieg Terenowy i Piknik rodzinny, Jubileusz 20 – lecia oddania i poświęcenia szkoły, Jasełka, Spotkanie „Rodzina – Gniazdo Miłości”, Wielkopostny Koncert Charytatywny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Spotkanie z Prymicjantem. Było ich wyjątkowo dużo, tym większe wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy przyłączyli się do naszych środowiskowych inicjatyw.
Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły Rodzicom za wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Na zakończenie spotkania podsumowującego rok szkolny 2022/2023 uwagę skupiliśmy na  naszych tegorocznych emerytkach.
Ponad 40 lat związana z pracą w szkole, na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a w latach 1994 -1999 r. również na stanowisku dyrektora szkoły, pani Halina Pojnar, w piątek żegnała się z pracą w szkole.
Podobnie p. Lucyna Siwik, która również większą część życia poświęciła pracy w szkole na stanowisku pracownika socjalnego.
Kochane Nasze Panie! W imieniu całej społeczności szkolnej, życzmy dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, pełnych rodzinnej radości. Życzmy, aby wykorzystywały Panie wolny czas na realizację własnych planów i zamierzeń. Odchodzicie na zasłużony odpoczynek, niech będzie on dla Was czasem nadal aktywnym. Żyjcie najpiękniej, teraz bez ograniczeń czasowych, dbajcie o siebie, spełniajcie się i nie zapominajcie o nas. Niech nowe znaczy lepsze!

Życzmy wszystkim Uczniom bezpiecznego, spokojnego i udanego wypoczynku. Dbajcie o siebie, nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy, wracajcie uśmiechnięci i szczęśliwi.

Do zobaczenia po wakacjach!

krete-kreatywne-abstrakcyjne-efekty-faliste-krzywe-kolorow-plyna-minimalistycznym-luksusowym-stylowym-modnym-kolorowym-wav_

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube