Ruch fizyczny jest niezwykle ważny w rozwoju dziecka. Aktywność fizyczna dzieci pomaga im wzmacniać odporność organizmu, stanowi także możliwość zdrowego rozładowania emocji i stresu. Uprawianie sportów uczy odpowiedzialności, dyscypliny, a także pracy w grupie i sumienności.

Nasza szkoła posiada bogatą i nowoczesną bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Uczniowie mogą tu rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności zarówno na lekcjach wychowania fizycznego, na zajęciach pozalekcyjnych SKS, oraz na zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orły”.

Na przestrzeni wielu lat szkoła może pochwalić się sukcesami sportowymi na szczeblu powiatu i województwa w różnych dyscyplinach.

Społeczność uczniowska wraz z opiekunami, nauczycielami wychowania fizycznego oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego podejmuje wiele różnorodnych działań mających na celu popularyzację sportu i aktywnego, zdrowego stylu życia poprzez realizację wielu ciekawych projektów. Są to: rajdy piesze i rowerowe, wyjazdy na lodowisko i  na basen oraz aktywny wypoczynek na siłowni. Szkoła bierze również udział w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY , który cieszy się dużą popularnością wśród naszej młodzieży.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube