Z „Panem Tadeuszem” z wizytą w Soplicowie

Uczniowie klasy VII i VIII 14 lutego 2023 r. mieli przyjemność uczestniczyć w RCKP w Krośnie w inscenizacji teatralnej stworzonej przez aktorów z Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia na podstawie epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. 

Twórcy spektaklu postawili sobie za cel ambitne zadanie, aby w trwającym jedną godzinę widowisku teatralnym przedstawić główne wątki, ukazać całe bogactwo gatunkowe utworu A. Mickiewicza w cyklu 12 scen – obrazów.

I tak uczniowie mogli doszukać się fragmentów historii i walki narodowo-wyzwoleńczej, elementów sensacyjno-przygodowych, komedii omyłek, perypetii miłosnych czy rysu staropolskich obyczajów na przykładzie grzybobrania i polowania na niedźwiedzia. Przypomnieli sobie burzliwe losy Jacka Soplicy/księdza Robaka, przeżyli spotkania z Telimeną w Świątyni dumania.

Liryzm mieszał się z humorem, epicki porządek z tajemniczością i patosem.

Tym razem więc „Pan Tadeusz” w wersji przyjemnej i ciekawej, łatwiejszej w odbiorze niż kontakt z tekstem lektury w 12 księgach wierszem napisanej…..

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube