XVIII Gminny Konkurs Ortograficzny

„Źle mówić lub pisać –to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją z taką czcią budowali”.

Janusz Korczak

Słowa Janusza Korczaka były myślą przewodnią ortograficznych potyczek trzecioklasistów, czyli XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas trzecich z Gminy Rymanów, który odbył się dnia 23 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim. 

Do konkursu zostało zgłoszonych 22 uczniów, którzy przystąpili do rywalizacji o tytuł „Mistrza ortografii”. Uczestnicy przystąpili do zmagań, pisząc wymagające dyktando pt. „Wiosenne porządki.” Prace oceniała komisja w składzie: p. Kornelia Łożańska, p. Tomasz Krukar, p. Iwona Śliwka, p. Elżbieta Staroń, i p. Anna Szymańska.                                                   

Po ocenieniu prac wyłoniono następujących zwycięzców:

„Mistrz ortografii”- Filip Jurasz – uczeń Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej.

I miejsce- Lena Starościak – uczennica Szkoły Podstawowej w Klimkówce.

II miejsce – Oliwia Gac – uczennica Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim.

III miejsce – Kacper Litarowicz – uczeń Zespołu Szkół Publicznych  w Milczy. 

Trzecioklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza gminy Rymanów p. Wojciecha Farbańca, którzy wraz z dyrektorem wróblickiej szkoły – p. Katarzyną Jabłońską pogratulowali uczniom i wręczyli przygotowane dla nich upominki.

XVIII edycja konkursu została przygotowana przez p. Elżbietę Staroń, p. Iwonę Śliwkę i p. Anną Szymańską. Zdjęcia wykonał p. Alfred Wołczański.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube