Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzieżowa Rada Miejska w Rymanowie działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. To reprezentacja młodzieży uczącej się na terenie Gminy Rymanów. 

Celem działań Młodzieżowej Rady jest: 

  • reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych, a także organizacji pozarządowych;
  • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  • zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży;
  • umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym;
  • integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Rymanów;
  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

W dniu 18 listopada 2022 r. Szkolna Komisja Wyborcza SP we Wróbliku Szlacheckim przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do głosowania przystąpiło 57 uczniów z 75 uprawnionych do głosowania. Głosujący wskazywali dwie kandydatury spośród zgłoszonych uczniów. 

Mamy przyjemność ogłosić, że największą liczbę głosów zdobyła MAJA WIETECHA z kl. VIII i ADAM ATTWA z kl. VII. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

OOpiekunowie SU 

Elwira Szajna-Wojtuń 

Magdalena Kosiek 

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube