Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie

Młodzieżowa Rada Miejska w Rymanowie działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. To reprezentacja młodzieży uczącej się na terenie Gminy Rymanów.

Celem działań Młodzieżowej Rady jest:

– reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych,
a także organizacji pozarządowych;

– upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

– zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży;

– umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym;

– integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Rymanów;

– promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

W dniu 22 września 2023 r. Szkolna Komisja Wyborcza SP we Wróbliku Szlacheckim przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do głosowania przystąpiło 67 uczniów z 75 uprawnionych do głosowania. Głosujący wskazywali dwie kandydatury spośród zgłoszonych uczniów.

Mamy przyjemność ogłosić, że największą liczbę głosów zdobyła ZUZANNA BŁAŻ z kl. VII i KRZYSZTOF RYMAR z kl. VIII.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!!

Opiekunowie SU
Elwira Szajna-Wojtuń
Karolina Rymarowicz

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube