Wielkopostny Koncert Charytatywny

„Miłości bez krzyża nie znajdziecie,
a krzyża bez miłości nie uniesiecie”

                                                                                                                            (Jan Paweł II)

18 i 19 marca 2023r. w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim odbył się charytatywny koncert wielkopostny „Kochać to znaczy pomagać” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Pani dyrektor Katarzyna Jabłońska na początku powitała zebranych i wyraziła wdzięczność za obecność zaproszonych gości: pana Wojciecha Farbańca, Burmistrza Gminy Rymanów, pana Andrzeja Pitrusa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie, pana Krzysztofa Buczka, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego, panią Bernardę Łożańską, Skarbnika Gminy, pana Adama Szybkę, Radnego i Sołtysa Wróblika Królewskiego, pana Krzysztofa Guzylaka, Radnego Wróblika Szlacheckiego,  Ks. Wojciecha Bolanowskiego, Proboszcza Parafii Królik Polski, Księdza Janusza Łuca, Proboszcza Parafii Wróblik Królewski, pana Tadeusza Chodynieckiego, sołtysa Wróblika Szlacheckiego, panią Zofię Popiel, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich we Wróbliku Królewskim, panią Danutę Ziemiańską, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich we Wróbliku Szlacheckim oraz przedstawicieli Rady Rodziców, panią Agnieszkę Józefczyk, panią Natalię Hnat i panią Sylwię Wołczańską.

Pani dyrektor przypomniała, że minął już rok od czasu, kiedy cała społeczność naszej miejscowości zaangażowała się w pomoc dotkniętym wojną na Ukrainie i pragnie ją kontynuować. Zaakcentowała, że mniejsze i większe gesty miłości względem potrzebujących uczą młode pokolenie wartości, które są niezmiernie ważne w dzisiejszej rzeczywistości. Są nimi: szacunek do drugiego człowieka, poświęcenie, oddanie, współczucie i wiara. Praktycznym kryterium dobrego wyboru wartości jest sprawdzian, czy realizując je, człowiek staje się lepszy.

Te intencje kierowały inicjatorami tego wyjątkowego spotkania, które powstało dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Oprócz dostarczenia niezwykłych, poruszających przeżyć wywołanych głęboką wymową obrazów i tekstów postaci tego muzycznego widowiska: Skazanych, Upadających, Biorących krzyż i Poniżonych, Pokonanych, Zniszczonych i Bolesnych Matek, to swoiste misterium wielkopostne sprawiło, że każdy mógł duchowo zjednoczyć się z cierpiącymi, utożsamić się z prawdą i sensem słów, które usłyszeliśmy: „Na widok cierpienia coś się w człowieku zmienia. Wstrząśnięte sumienie każe działać, nie daje spokoju. Każe porzucić swoje plany, swoją wygodę, swój dobrobyt i pomóc dźwigać brzemię drugiego wraz z nim. Ramię w ramię”.

Tych wzruszeń mogliśmy doznać dzięki uczniom, którzy w tym koncercie wzięli udział, a byli to:

  • Nadia i Lena Wojtuń, Ola i Ala Penar, Tosia Błaż i Julia Łożańska, Karolina Magierowska,
  • Ewa Florczak, Martyna Jaklewicz, Klaudia Turek, Nikola Kostka, Ula Lorenc, Gabriela i Lena Mezglewskie, Emilia Rymar, Anna Kilarska,
  • Maja Szałankiewicz, Ewa Zygarowicz, Julia Jabłońska, Katarzyna Wielobób, Zuzanna Sagan, Gabriel Wołczański, Sabina Hnat, Zuzanna Błaż, Zuzanna Kilarska.

Szczególny wyraz artystyczny koncert przybrał dzięki włączeniu się w jego realizację Rodziców, p. Radosława Siwika i p. Mateusza Cypcara, oraz absolwentek naszej szkoły: Kingi Kijowskiej, Zuzanny Zajdel i Patrycji Pelczar oraz Joanny Jabłońskiej-Nycz, którzy uświetnili uroczystość swoimi występami. Poruszeni słuchacze byli urzeczeni mistrzowskim wykonaniem pieśni pasyjnych.

Nasi młodzi instrumentaliści to: Filip Stączek – organy i wiolonczela, Piotr Juszczyk – gitara, Klaudia Turek – skrzypce.

Obsługa sprzętu: Konrad Bereś, Filip Owoc. Towarzyszyli nam również Filip Kijowski i Krzysztof Rymar.

Pani Jabłońska, ceniąc sobie zaangażowanie Rodziców, za ogromną pomoc i współpracę podziękowała również p. Agnieszce Szubie, która w rekordowym czasie przygotowała dla naszego chóru pelerynki. 

Na zakończenie w kolejnych dniach koncertu głos zabrali pan Burmistrz Wojciech Farbaniec, pan Andrzej Pitrus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie, ks. Wojciech Bolanowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego, pan Krzysztof Buczek i Proboszcz Naszej Parafii, ks. Janusz Łuc, którzy wyrazili uznanie za przygotowanie charytatywnych akcji na rzecz pokrzywdzonych wojną oraz wskazali, że wzięli udział w wielkopostnym spektaklu słowno-muzycznym, który był swoistą formą wzruszających rekolekcji pozwalających wniknąć w sens cierpienia, poświęcenia i śmierci, która zapowiada życie….

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube