Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest  pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedzi” 

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego zostali powitani bardzo serdecznie wszyscy zgromadzeni goście: Radna Wróblika Szlacheckiego Pani Angelina Czubska – Stączek, sołtys Wróblika Szlacheckiego Pan Tadeusz Chodyniecki, sołtys Wróblika Królewskiego Pan Adam Szybka, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie.
Podsumowując kolejny rok szkolny 2023/2024. To czas, w którym uczniowie kończą swoją podróż przez kolejną klasę, a ósmoklasiści kończą wytyczać swój szlak w naszej szkole.
Wyrażamy wdzięczność i dumę wobec wszystkich uczniów, którzy przez ten rok wykazali się zaangażowaniem, determinacją i pasją w dążeniu do osiągnięcia sukcesów, tym którzy „nad przepaściami przerzucali mosty” …
Wszystkie sukcesy, zarówno te małe, jak i wielkie, są powodem do dumy całej szkolnej społeczności.
Podobnie jak w poprzednich latach podsumowanie rozpoczęliśmy od przekazania funkcji w poczcie sztandarowym, którą piastują nasi uczniowie. Uczestnictwo w poczcie to najwyższe wyróżnienie w szkole, dlatego w jej składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.
W kończącym się roku szkolnym funkcję chorążego sprawował uczeń klasy ósmej: Filip Owoc, jego zastępcą był Adam Attwa, a do asysty należały: Sara Duell – Czubska i Nina Boczar, natomiast funkcję zastępcy asysty sprawowała Eliza Kiernicka.
Kadencja pocztu trwa jeden rok. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły, złotej księgi oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe nagrody. Funkcja w poczcie sztandarowym jest zaszczytem i wyróżnieniem dla ucznia. Następnie zostało oficjalne przekazanie sztandaru.
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy. Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszego, konsekwentnego rozwijania pasji, zdolności i talentów.
Za osiągnięcia w nauce, działalność społeczną, samorządową i właściwą postawę uczniowską Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe, które zostały wręczone wyróżniającym się uczniom.
Jesteśmy dumni z wyróżnień i nagród. Gratulujemy wszystkim wysokich osiągnięć w nauce i jednocześnie dziękuję tym, którzy sięgnęli po wyniki na miarę swoich możliwości.
Szczególną uwagę zwracamy na tych uczniów, którzy po raz ostatni przyszli na zakończenie roku szkolnego w naszej szkole.
Drodzy Ósmoklasiści! Dziękuję za pracę w Samorządzie Uczniowskim, w którym funkcję przewodniczącego pełnił Krzysztof Rymar, zastępcą była – Nina Boczar, natomiast do funkcji rzecznika praw ucznia został powołany Adam Attwa.
Składam wyrazy uznania dla postawy Krzysztofa Rymara, który reprezentował naszą szkołę jako radny w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Gminy Rymanów. Przy tej okazji dziękujemy również Zuzannie Błaż z klasy 7, która również pełniła funkcję radnej reprezentującej naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gminie Rymanów. Dziękujemy. 
Drodzy Uczniowie, Wasze sukcesy w tym roku nie można zmierzyć jedynie ocenami czy dyplomami. Wasze prawdziwe osiągnięcia są o wiele większe to Wasza wytrwałość, postęp, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami i rozwój osobisty. Brawo za to, że się nie poddajecie i dążycie do realizacji swoich celów.
Serdecznie dziękujmy Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za wspieranie podejmowanych przez naszą szkolę AKCJI CHRYTATYWNYCH. Za pomoc w realizacji dużych przedsięwzięć, których się w tym roku szkolnym podjęliśmy. Były to: II Rodzinny Bieg Terenowy i Piknik rodzinny, Kwesta na odnowienie zbiorowej mogiły we Wróbliku Szlacheckim, zbiórka darów w akcji „Paczuszka dla maluszka”, koncert kolęd – „Kolęda pod wspólnym niebem”, Jasełka, „Razem na święta” – wigilia dla seniorów, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Moc dobrych emocji – akcja szycia maskotek dla szpitali dziecięcych”, , Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego Ks. Proboszcza, „Serce dla serca” – zbiórka darów na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Krośnie
Był to rok, w którym najwięcej – jak do tej pory – uczniowie wraz rodzicami i wychowawcami pozyskali środków na swoje wycieczki  i inicjatywy wychowawcze poprzez organizację SŁODKICH DNI, wzięcie udziału w konkursie Respektuj.pl i wygrana pieniężna. Dzięki wstawiennictwu Rodziców pozyskiwano sponsorów zewnętrznych. Tym większe wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, którzy przyłączyli się do naszych szkolnych i środowiskowych inicjatyw.
Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły dziękujemy za włożony trud w rozwijanie skrzydeł naszych dzieci, za kształcenie właściwych postaw, za życzliwość i troskę, zaangażowanie. Za podejmowany w codziennej pracy wysiłek, za dbałość o  bezpieczeństwo naszych wychowanków.

Podobnie jak w poprzednim roku bardzo serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi za pracę społeczną na rzecz rozwoju muzyczno instrumentalnych zdolności naszych uczniów. Dziękujemy za dodatkowe spotkania umuzykalniające, jak również za wszystkie wyjazdy, wycieczki, rekolekcje. Działania Księdza są wsparciem w wychowaniu do wartości, w kształtowaniu postaw i nieocenioną pomocą w procesie wychowawczo edukacyjnym naszych dzieci. Dziękujemy.
Dziękujemy Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły, za wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym, za dodatkowe społeczne spotkania przygotowujące do konkursów, za poświęcony czas na zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.

Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. 35 lat związana z pracą w szkole na stanowisku nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciela bibliotekarza, wychowawcy kolejnych pokoleń młodzieży Pani Grażyna Krzyżanowska, dziś jest z nami ostatni raz w roli czynnego nauczyciela.
Decyzja o przejściu na emeryturę, wkroczenie na nowy etap życia, to czas, w którym zatrzymujemy się, by dostrzec bogactwo pięknych wspomnień.
Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwa Pani pełną satysfakcję ze swojej pracy z dziećmi i młodzieżą w naszej szkole.
Nie sposób zapomnieć wyreżyserowanych przez Panią imponujących, przygotowanych z wielkim artystycznym rozmachem gminnych i środowiskowych akademii upamiętniających rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Pamiętamy żywe lekcje historii – uroczystości środowiskowe ku czci żołnierza niezłomnego, ks. Władysława Gurgacza, który to został zachowany w pamięci i uhonorowany na wróblickiej ziemi dzięki Pani inicjatywie. Współuczestniczyła Pani w wydaniu biuletynów – cegiełek, których sprzedaż przyczyniła się do zebrania funduszy na tablicę pamiątkową poświęconą temu wielkiemu kapłanowi.
Była Pani obecna wszędzie tam, gdzie potrzebna była fachowa pomoc lub merytoryczna, historyczna wiedza – pracowała Pani nad edukacyjnym projektem gimnazjalistów „Dla pamięci przodków naszych”, przygotowując profesjonalny opis architektury sakralnej kościołów zabytków naszej miejscowości – i ich wyposażenia.
Wielkie wrażenie pozostawił ostatni piękny program artystyczny ,,Na skrzydłach przeszłości w przyszłość”, z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia naszej szkoły, którego scenariusz Pani opracowała i nad przebiegiem którego Pani czuwała.
Była Pani członkiem Kapituły przyznającej Medale szkoły.
Cieszyły nas sukcesy Pani uczniów, przygotowanych przez Panią w 2005 r. dwóch laureatek i finalistki Kuratoryjnego Konkursu Historycznego. Wielokrotnie Pani uczniowie reprezentowali szkołę w wojewódzkich, powiatowych Konkursach Historycznych i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.
Przez szereg lat, zdobywając zaufanie młodzieży, sprawowała Pani funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Będąc opiekunem świetlicy współtworzyła Pani barwne teatrzyki.
Pracując jako nauczyciel bibliotekarz współkoordynowała Pani w tym roku Ogólnopolski konkurs czytelniczy Wielka Liga Czytelników.
Szanowna Pani Grażyno! Jesteśmy wdzięczni za Pani poświęcenie dla całej naszej społeczności szkolnej. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. Sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zmienia opór w akceptację, chaos w porządek. Może zamienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom i obcego w przyjaciela. Chcemy dziś obdarować Panią wdzięcznością, która otwiera pełnię życia.
W imieniu wielu pokoleń Pani uczniów dziękujemy za trud, cierpliwość i wyrozumiałość dla błędów i niedoskonałości. Doświadczenie w pracy jest dobrem, które owocowało i będzie owocować w postaci rzeszy wychowanków. Dziękuję, w imieniu wszystkich pracowników szkoły, za każdy gest przychylności, koleżeństwa i życzliwości. Życzymy zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów.

Do zobaczenia po wakacjach!

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube