SZKOLNY PROJEKT EKOLOGICZNY

„Natura zawsze jest zdolna dać dużo
tym, którzy pragną ją zrozumieć”

Zofia Gerlach

Od wielu lat nasza szkoła angażuje się w szereg działań proekologicznych. Cyklicznie uczestniczymy w akcji „sprzątanie świata”, uczniowie zbierają nakrętki plastikowe, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, zużyty sprzęt AGD i RTV. Dbają o oszczędzanie wody i zużycie energii, wyłączając oświetlenie na korytarzu podczas przerw oraz po skończonych zajęciach.

I w tym roku szkolnym nie mogło być inaczej. Już na samym początku września zaproponowano uczniom kilka akcji związanych z ochroną środowiska.

12 września cała społeczność szkolna przystąpiła do realizacji projektu ekologicznego, który realizowany był poprzez następujące zadania:

🞂 konkurs plastyczny pod hasłem: „Rozumiemy dlatego segregujemy”,
🞂 konkurs na wykonanie makiety : „Ziemia naszym wspólnym dobrem”,
🞂 prezentacja „Odpadowej mody”,
🞂 zbiórka zużytych telefonów komórkowych,
🞂 udział w V Ogólnopolskiej Akcji „Sadzimy las”,
🞂 gra interaktywna KAHOOT.

Celem wspomnianych konkursów plastycznych było rozwijanie wrażliwości na piękno naszej polskiej przyrody, dbania o naszą planetę. W konkursach mogli brać udział uczniowie od klas I do VIII.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkoły, najciekawsze nagrodzone dyplomami i upominkami.

W dniu 6 października uczniowie wszystkich oddziałów przygotowali i zaprezentowali ekologiczny pokaz mody pod nazwą „Odpadowa moda”.

Tego dnia uczniowie klas od I do VIII zaprezentowały modne stylizacje EKO, które powstały z surowców wtórnych. Ciężka praca wszystkich projektantów została nagrodzona dyplomami i słodkimi upominkami.

Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród dzieci postaw ekologicznych, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania, popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu. Pokaz okazał się niezwykłą lekcją o ekologii i udowodnił, że kreatywność naszych uczniów nie ma granic.

W klasach 1-3 przeprowadzono ciekawe zajęcia w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Uczniowie klasy II poznali znaczenie sprzątania świata dla nas i dla przyszłych pokoleń. Trzecioklasiści podczas zajęć „Jesienne porządki” zmierzyli się z recyklingiem, tworząc „ekologiczne drzewko” i pisząc e-maila o recyklingu telefonów komórkowych.

12 października uczniowie z klasy VIII przyłączyli  się do Ogólnopolskiej Akcji „Sadzimy las” sadząc w ogrodzie szkolnym kilkanaście jodełek podarowanych przez Nadleśnictwo Rymanów. Akcja sadzenia drzewek przebiegła pod czujnym okiem dyrektor szkoły P. Katarzyny Jabłońskiej.

Drugoklasiści zorganizowali zbiórkę zużytych telefonów komórkowych. W tym celu uczniowie przygotowali afisz, który zachęcał do składania smartfonów w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku.

Projekt ekologiczny zakończono grą interaktywną stworzoną przy aplikacji KAHOOT, w której wzięli udział chętni uczniowie z klasy VI, VII i VIII. Młodzież musiała wykazać się obszerną wiedzą z dziedziny ochrony środowiska, ekologii oraz recyklingu, a przy tym wykazać się również refleksem. Zwycięzcy nagrodzeni zostali słodkimi upominkami i pamiątkowymi dyplomami.

Wszystkie zadania ekologiczne założone w planie zostały zrealizowane. Nasza szkoła jest miejscem gdzie myśli się i podejmuje szereg działań na rzecz ekologii.

Uważamy, że podjęte przez  nas działania wpłynęły znacząco na zmianę postaw dzieci, młodzieży, rodziców.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. w Jedliczu za wsparcie rzeczowe, które wykorzystaliśmy na nagrody dla uczniów za udział w konkursach ekologicznych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z podjętych działań ekologicznych oraz linki do zajęć w kl. I-III i do konkursu interaktywnego.

https://kahoot.it/challenge/05380739?challenge-id=abca5fd1-2ae9-4cf6-97e2-0047bd7674d5_1698135971700

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube