„SZKOŁA PAMIĘTA”

 „A choć ich życia płomień zgasł.
 To myśli o nich są przecież w nas”.

Maria Czerkawska

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim już po raz piąty włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”.

Zdecydowaliśmy się na upamiętnienie osób pracujących w naszej szkole:

– p. Stefanii Wisłockiej – kierownika szkoły
– p. Jana Zbrońca – dyrektora szkoły
– p. Marka Góry – dyrektora szkoły
– p. Janiny Zając – nauczycielkę
– p. Helenę Lenart – nauczycielkę
– p. Marię Czernicką – nauczycielkę
– ks. Mariana Płocicę – proboszcza
– p. Czesławę Kuśnierczyk – panią z obsługi.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o ludziach, którzy związani byli z historią swojej małej ojczyzny.

Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii danej miejscowości i regionu.

Młodzież w atmosferze zadumy i refleksji zapaliła znicze, obejmując krótką modlitwą tych, którzy już odeszli na zawsze.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube