Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dzieci spędzają dużo czasu. Poświęcają go na rozmaite aktywności – od odrabiania lekcji, poprzez zabawę, aż po odpoczynek. Świetlica pracuje do godz. 16.00. Uczęszczają do niej uczniowie z klas I – III.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą uczestniczyć w:

  • zajęciach artystycznych,
  • konkursach,
  • przedstawieniach teatralnych,
  • zajęciach tanecznych,
  • wspólnym czytaniu książek,
  • grach i zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu,
  • grach stolikowych,
  • zajęciach w kącikach zainteresowań,
  • wycieczkach.

Zapisy do świetlicy szkolnej możliwe są po wypełnieniu przez rodzica/ opiekuna karty zapisu dziecka do świetlicy i spełnianiu odpowiednich warunków w sytuacji, gdy liczba chętnych dzieci przekracza 25. Karta zapisu dostępna jest w sekretariacie szkoły, świetlicy lub na stronie internetowej naszej szkoły.

ZAPRASZAMY!

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube