Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Nie jesteśmy zieloni w temacie autyzmu,
 jesteśmy niebiescy!”

O tym dlaczego kolor niebieski jest symbolicznym kolorem autyzmu, jakie mamy rodzaje zaburzeń ze spektrum, czym się charakteryzują, i wiele innych, ciekawych informacji uczniowie naszej szkoły mogli usłyszeć podczas prezentacji prowadzonej przez Piotra Kondyjowskiego, która odbyła się 31.03.2023 roku. Z okazji obchodzonego corocznie 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu nauczyciel współorganizujący kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszej szkole przygotował prezentację dla klas 4-8.

W polskich szkołach uczy się ponad 82000 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, dlatego celem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest propagowanie wiedzy na ten temat i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie, a konkretnie zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z którym osoby z autyzmem niestety ciągle się spotykają.

Previous slide
Next slide

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube