Sukces Filipa Stączka i Mai Wietechy

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”
 bł. Stefan Wyszyński

 Brawo!

 Sukces Filipa Stączka i Mai Wietechy

w XXIII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem
pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Na konkurs, jak przekazali organizatorzy, wpłynęły łącznie 1 243 prace, w tym: 780 w kategorii plastycznej,  a 441 w kategorii literackiej. Prace zostały nadesłane z szesnastu województw.

26 maja 2023 r. odbyło się podsumowanie konkursu, a nasi uczniowie zostali zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie.

Obydwoje zostali docenieni za oryginalność i kreatywne ujęcie tematu.

Filip Stączek z kl. 5 uplasował się na III miejscu w kategorii plastycznej. Nawiązał do ciężkiej i mozolnej pracy rolnika oraz wojny na Ukrainie. Jego przesłaniem był również przykład życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który do końca zaufał Bogu. Pomimo wielu zagrożeń my także musimy wykonywać swoje zadania i mieć ufność, że tylko praca i nadzieja na lepsze jutro może przynieść pokój całemu światu.

Maja Wietecha, uczennica kl. 8 otrzymała pierwsze wyróżnienie w kategorii literackiej za przemówienie skierowane do młodych, nawiązujące do nauczania Bł. Stefana Wyszyńskiego, który był przekonany, że „pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Maja, uzasadniając, że przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku, wykazała się erudycją, wiedzą z zakresu poezji oraz malarstwa. Sięgnęła zarówno do idei znanych z literatury, sztuki i życia społecznego, jak również do swoich własnych przemyśleń i przeżyć.

W uroczystości brał udział Filip (wraz z panią Anną Szymańską i rodzicami), który przywiózł też nagrodę dla wyróżnionej Mai Wietechy.

Bardzo cieszymy się z sukcesu naszych uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę, tym bardziej, że podjęli rywalizację z uczniami z Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina, Gdańska, Częstochowy, Kielc, Krakowa, Łomży czy Lublina.

Nad konkursem patronat honorowy objęli:
Ks. abp. prof. dr hab. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
Pan prof. dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Pani Michalina Jankowska – Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pani Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty
Pan Marian Król – Przewodniczący Zarządu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

W kategorii literackiej tego konkursu brały również udział dwie uczennice klasy VIII – Gabriela Rajchel i Milena Muzyka. A praca plastyczna Leny Farbaniec z kl. II  została wykorzystana przez organizatorów jako element dekoracyjny.

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube