Spotkanie z zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krośnie

W ramach zajęć doradztwa zawodowego uczniowie klasy 7 i 8 zgłębiali tajniki pracy w wybranych służbach mundurowych, których głównym celem jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i ochrony.

Dnia 12 maja na zaproszenie Pani Sylwii Piwowar na zajęcia z doradztwa zawodowego do naszej szkoły przyjechał przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. mgr inż. Mateusz Dębiec z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krośnie.  Spotkanie to pozwoliło młodzieży odkryć specyfikę pracy strażaka. Ciekawa prelekcja połączona z prezentacją multimedialną okazała się skarbnicą wiedzy na temat zadań, zakresu obowiązków strażaka, dostarczyła informacji na temat wymagań oraz ścieżki kariery zawodowej.

Podczas prelekcji z-ca Dowódcy zwrócił uwagę na zadania i obowiązki strażaka, kryteria ubiegania się o przyjęcie do służby w PSP m. in. niekaralność, sprawność fizyczną, ogólną wiedzę. Przedstawił procedury rekrutacyjne. Wskazał na cechy osobowości niezbędne do pracy w zawodzie.

Po atrakcyjnych zajęciach można tylko mieć nadzieję, że w grupie naszej młodzieży znajdą się ochotnicy, którzy zarażeni pasją niesienia pomocy i zapewniania bezpieczeństwa innym ludziom zapragną wybrać ciekawy, a zarazem wymagający odpowiedzialności zawód strażaka.

Uczniowie pragną podziękować Panu Mateuszowi za bardzo ciekawe spotkanie,
interesującą prezentację oraz poświęcony czas.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube