Samorządowe akcje – “Dbamy o kulturę na co dzień”, “Dzień Życzliwości i Pozdrowień”

„Bogactwem człowieka są uśmiech,
przyjazny gest, pogodne słowo”.

 Phil Bosmans

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyły się kolejne samorządowe akcje, tj. “Dbamy o kulturę na co dzień- Drzewo kulturalnego ucznia” oraz “Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Celem tych inicjatyw było promowanie kultury osobistej oraz budowanie pozytywnych relacji między uczniami oraz całym gronem pedagogicznym.

Znajomość zasad savoir-vivre i sztuka stosowania ich w codziennym życiu to temat istotny i ważny, który często poruszany jest na zajęciach wychowawczych i nie tylko. Samorząd Uczniowski podjął w związku z tym działania zmierzające do promowania zasad dobrego wychowania na co dzień.

Na korytarzu szkolnym „wyrosło” „DRZEWO DOBRYCH MANIER”, na którym zawisły kolorowe listki przygotowane przez uczniów. Na każdym z nich uczniowie oraz nauczyciele zapisywali zasady dobrego wychowania, które znają oraz które stosują na co dzień, nie tylko w szkole. Uczniowie zapełnili listki „magicznymi słowami” oraz zobowiązali się do stosowania ich zarówno w szkole, jak i poza nią. Liście zostały przypięte do drzewa, tworząc w ten sposób kolorową, jesienną koronę. Okazałe drzewo ze zbiorem dobrych obyczajów każdego dnia przypomina dzieciom o pozytywnych słowach i zachowaniach, które są przejawem  kultury osobistej.

Pozostając w tematyce dobrego wychowania nie mogliśmy również zapomnieć o tym, że idzie ono w parze z życzliwością, ponieważ KULTURALNY UCZEŃ TO ŻYCZLIWY UCZEŃ! W związku z tym cała społeczność szkolna świętowała Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień pod hasłem „Życzliwość dodaje skrzydeł”.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami stworzyli kolorowe skrzydła anioła symbolizujące dobro i życzliwość. Każdy uczeń mógł zrobić sobie zdjęcie na tle kolorowych skrzydeł i poczuć się jak prawdziwy anioł życzliwości.

Obie akcje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Były doskonałą okazją do promowania wartości takich jak kultura, dobre wychowanie oraz życzliwość. Poprzez uczestnictwo w tych inicjatywach, uczniowie mieli okazję do refleksji nad swoim zachowaniem oraz kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube