SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2023

„… Żyć duchem – to dostrzec, że Bóg nas prowadzi i przez radości, i przez to, co nas zabolało.
Żyć duchem – to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu – widzieć głębiej.

Samo ludzkie rozumowanie jest bezsilne.”

(Ks. Jan Twardowski)

Powszechnie głoszone opinie powtarzają teorię o pogłębiającej się demoralizacji młodzieży przy jednoczesnym minimalizowaniu wszelkiego dobra, które staje się udziałem społeczeństw przez młodzieńczy entuzjazm i radość życia. Z jednej strony dostrzegalny jest wzrost przestępczości, agresji, z drugiej coraz wyraźniejszy staje się udział młodych w budowaniu prawdziwej CYWILIZACJI MIŁOŚCI. Tymi słowami rozpoczyna Ks. Andrzej Proniewski swoje rozważania na temat „Doświadczenia wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI”.

Głęboko wierzymy, że nasza młodzież, przyszli Absolwenci Roku 2023, mocno zaznaczą swoją obecność w budowaniu cywilizacji miłości opartej na wierze. Osiemnastu uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim przyjęło Sakrament Bierzmowania 5 czerwca 2023 r. z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Kościele Parafialnym w Króliku Polskim.

Do Sakramentu zostali przygotowani przez Ks. Proboszcza – Janusza Łuca, który, będąc żywym świadectwem wielkiej pobożności i modlitwy, starał się rozwijać w młodych ludziach to, co prowadzi do prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć naszych uczniów na działanie Ducha Świętego.

Cytując naszego Ks. Proboszcza, oby potrzeba osobistego wejścia w relację z Osobą Jezusa Chrystusa zaowocowała radością. A relacja ta składa się nie tylko z wiedzy, wewnętrznego nastawienia i praktyk religijnych, ale także jest RADOŚCIĄ UOBECNIJĄCĄ.

Życzymy Wszystkim naszym ósmoklasistom, dziś już pełnym Bożego Ducha, aby pozostali w tej łasce jak najdłużej, aby pielęgnowali rzeczy najcenniejsze, jakimi obdarowuje ich młodość, ale jednocześnie byli otwarci na odrzucenie tego, co nie jest dobre i rozwijanie tego, co wartościowe. Aby dali się prowadzić Bogu, który ich kocha takimi, jakimi są i daje zawsze więcej: więcej przyjaźni z Nim, większe pragnienie Jego słowa, więcej siły wewnętrznej, więcej pokoju i duchowej radości…

„Po czym można poznać, że przez nas zaczyna działać Duch Święty?
Po tym, że ogarnia nas spokój i radość”

(Ks. Jan Twardowski)

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube