Rekrutacja – listy zakwalifikowanych

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim informuje, że listy zakwalifikowanych dzieci do punktu i oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie, w terminie od 5 kwietnia do 9 kwietnia br.
Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube