REKRUTACJA 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim informuje, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do punktu i oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie, w terminie od 21 marca do 29 marca br.

Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube