Pożegnanie ósmoklasistów

 „Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość,
ponieważ jutro należy do tych, którzy przygotowują się do stawienia temu czoła”

      Nelson Mandela 

DRODZY ABSOLWENCI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022!

Dziękujemy za zaangażowanie i pracę w Samorządzie Uczniowskim. Julii Krawczyk, która pełniła funkcję przewodniczącej, zastępcy – Zuzannie Rodak, skarbnikowi Oliwierowi Koźmie, rzecznikowi praw ucznia Emilii Czyż i sekretarzowi Piotrowi Florczakowi. Gratulujemy Zuzannie Rodak, która reprezentowała naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Gminy Rymanów, gdzie pełniła funkcje wiceprzewodniczącej.

Przed Wami nowe szkoły, nowe wyzwania, nowe sukcesy. Pamiętajcie, że nie zawsze jest tak, że wygrywają najmądrzejsi, najpiękniejsi i najbardziej przebojowi. Wygrywają ci, którzy postanawiają wygrać, są konsekwentni i uparci.
Serdecznie gratulujemy wszelkich sukcesów, po jakie sięgnęliście w trakcie nauki w szkole. Życzymy, aby efekty dalszej Waszej edukacji przyniosły Wam radość i zadowolenie, ale nie zapominajcie również, że „prawdziwy sukces to wzrastać w mądrości i dobroci”, reszta przyjdzie sama…

Ruszajcie! Z odrobiną nadziei na pewno znajdziecie przyjemność w dalszej podróży.
Na tę podróż życzymy Wam odwagi, by wspinać się na szczyty pozornie nie do pokonania.
Siły, by wytrwać w raz podjętych postanowieniach.
Pogody ducha, by akceptować to, czego nie można zmienić.
Rozsądku, by podejmować tylko mądre decyzje.
Mądrości, by odróżnić prawdę od fałszu.
Życzymy Wam dobrego startu w szkołach ponadpodstawowych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za to, że przekazują wiedzę i mądrość. Za codzienną trudną i odpowiedzialną pracę dydaktyczną i wychowawczą.
Dziękujmy Wychowawcy za wskazywanie uczniom właściwej drogi, za przekazywaną wiedzę,  za serce, dobre słowo, cierpliwość, zachętę do pracy, gdy wiodło się gorzej i autentyczną młodzieńczą radość, spontaniczną pochwałę, gdy szło dobrze.

Gorące podziękowania kierujemy do Rodziców za wspieranie dzieci w należytym wykonywaniu obowiązków szkolnych, że poradziliście sobie Państwo z rolą rodzica i wychowawcy podczas pracy zdalnej, z którą się zetknęliście. Rodzice pełnią dzisiaj rolę terapeutyczną dla swoich dzieci. Jesteście dla nich nieocenioną pomocą, kiedy brakuje motywacji do nauki, jesteście opoką, z której korzystali nasi absolwenci. Gratulujemy wszelkich sukcesów, jakie Państwa dzieci odniosły w trakcie nauki  w szkole.

Życzmy, aby efekty dalszej edukacji Waszych dzieci przynosiły Wam radość i zadowolenie.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube