Pomoc dla Rówieśników z Ukrainy

Uczniowie naszej szkoły zareagowali na apel o pomoc – Finał ,,Akcji Pomocy dla Rówieśników z Ukrainy” podczas III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie 

Dnia 7 marca 2023 r. przedstawiciele naszej szkoły wraz z p. dyrektor Katarzyną Jabłońską i opiekunem SU p. Elwirą Szajną – Wojtuń  wzięli udział w III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie.  

Podczas sesji odbył się finał Akcji Pomocowej realizowanej przez młodzież szkolną z terenu Gminy Rymanów pn. ,,Akcja Pomocy dla Rówieśników z Ukrainy”. Przypomnijmy, że podczas II sesji młodym radnym został odczytany list od Borysa Karpusa, mera Nowowołyńska. Apelując o pomoc mer miasta pisał: 

– Minął rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują ziemie ukraińskie, niszczą miasta i zabijają cywilów. Rosyjscy okupanci postawili sobie za cel pozostawienie Ukraińców zimą bez światła i ciepła, dlatego do swoich ataków wybierają elektrownie i elektrociepłownie. Ich celem jest pogrążenie nas w mroku, w chłodzie w okresie zimowym, abyśmy się poddali, ręce opadły, stracili dyscyplinę i stabilność.  

Zaznaczył, że w związku z ostrzałem potrzebne są m.in. generatory różnej mocy: na wyposażenie obiektów i systemu alarmu powietrznego. 

Młodzi radni od razu podjęli w swoich szkołach działania mające na celu pomoc rówieśnikom z Ukrainy. Również uczniowie naszej szkoły, przy dużym zaangażowaniu i wsparciu całej społeczności szkolnej i parafialnej,  wsparli ten szczytny cel o znaczną kwotę 4 tys. zł. 

W ciągu niecałego miesiąca, przeprowadzając różnego rodzaje aktywności, udało się we wszystkich szkołach zebrać  kwotę 12 tys. złotych. Pozwoliło to na zakup 4 agregatów oraz ładowalnych latarek.  

Kolejnym punktem sesji były panele dyskusyjne, podczas których młodzi radni mieli okazję spotkać się z panią dyrektor GOK w Rymanowie  Agnieszką Niemczyk oraz panem dyrektorem GOSiR Pawłem Pelczarem. Zaproszeni goście omówili planowane wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe na terenie naszej gminy. Odpowiadali także na pytania młodzieży dotyczące najbliższych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. 

Końcowym punktem spotkania był apel pracownika referatu ds. ochrony środowiska, w którym zwrócił się z prośbą do młodych radnych o zaangażowanie w  tegoroczną akcję ,,Sprzątanie świata”. Na zakończenie zaś Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Pitrus zwrócił się z pięknymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet. 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube