Pierwsza w tym roku szkolnym DYSKOTEKA DLA KLAS IV-VIII

30 września obchodzony jest w całej Polsce Dzień Chłopaka.
Z tej okazji w dniu 27.09. 2023 r. w naszej szkole została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski dyskoteka dla klas IV-VI. Motywem przewodnim pierwszej w tym roku szkolnym dyskoteki był… KOSMOS. Frekwencja dopisała. Oprawę muzyczną zapewnili chłopcy z klasy siódmej i ósmej, a nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem dyskoteki czuwali wychowawcy klas. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy prezentowali swoje taneczne umiejętności udowadniając,  że potrafią doskonale się bawić.

Podczas dyskoteki wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” MEiN (#laboratoriaprzyszlosci).

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube