Pasowanie na ucznia klasy I

W piątek, 29 września w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły podstawowej.

Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, zręcznościowe. Pokazali również, że potrafią liczyć do 10 i więcej, a także znają przepisy ruchu drogowego. Nad wszystkim czuwała komisja, która za każde zadanie przyznawała punkty. Oczywiście pierwszaki otrzymały najwyższe oceny.

Następnie odbyła się główna ceremonia uroczystości, gdzie dzieci przy sztandarze szkoły składały uroczyste ślubowanie, po którym Pani dyrektor dużym ołówkiem każdego  z osobna pasowała na ucznia.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty od rodziców.

Po ceremonii głos zabrała Pani dyrektor, która pogratulowała wspaniałego występu i zostania pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły wszystkim pierwszakom i im rodzicom.

Pięknym i sympatycznym podsumowaniem uroczystości było zaproszenie na słodki poczęstunek wszystkich uczestników imprezy.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube