Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej

Dnia 5 grudnia 2023 roku biblioteka szkolna przyjęła w poczet swoich czytelników uczniów z kl. I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do częstego korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania. Zanim uczniowie złożyli ślubowanie wysłuchali inscenizacji „Bohaterowie książek”, którą przygotowali uczniowie klasy III.

Następnie uczniowie klasy I odpowiadali na zadawane pytania i rozwiązywali zagadki związane z postaciami bajkowymi. Po wykonaniu wszystkich zadań pod przewodnictwem „królowej książki” pierwszoklasiści przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Aktu pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej dokonała dyrektor szkoły P. Katarzyna Jabłońska.

Każdy „nowy” czytelnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zakładkę do książki, wyprawkę…….. oraz słodką niespodziankę.

Bibliotekarz:
Anna Szymańska

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube