„Niektórzy lubią poezję”

21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Poezji w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim odbył się Gminny Konkurs Recytatorski inspirowany twórczością noblistki, Wisławy Szymborskiej. Został zorganizowany w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Mistrzyni Szymborska – z okazji 100. rocznicy urodzin poetki”. 

N
aszą szkołę reprezentowały uczennice wyłonione w szkolnych eliminacjach: Klaudia Turek z kl. VI, Maja Wietecha z kl. VIII oraz Julia Wojtoń z kl. VIII.

Klaudia Turek zdobyła II miejsce w gminie w swojej kategorii wiekowej, a Julia Wojtoń również II miejsce w kategorii klas VII – VIII. Laureatki otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.  

Ocenie podlegał dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja utworu (dykcja, emisja głosu, ekspresja słowa, poprawność wymowy) oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs miał na celu popularyzowanie twórczości Wisławy Szymborskiej, propagowanie jej wartości i piękna, upowszechnianie kultury żywego słowa, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży oraz promocję młodych talentów.  

Cieszymy się z osiągnięć dziewcząt i gratulujemy sukcesu!

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube