„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże …”

„W życiu to, co najważniejsze, zawsze jest niewidzialne”
ks. Jan Twardowski

Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi przede wszystkim wyznanie wiary, ponadto obejmuje wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośbę o błogosławieństwo.
Podobnie jak w ubiegłym roku, Ksiądz Proboszcz przybył do każdej klasy po kolędzie. Pobłogosławił całą społeczność szkolną oraz poświęcił wszystkie pomieszczenia w szkole. 
Modlitwa błogosławieństwa chroni człowieka i wszystkie przedmioty, które mu służą. Zgromadzeni na krótkiej modlitwie, chcieliśmy prosić naszego Stwórcę, aby pobłogosławił naszą szkołę i napełnił swym błogosławieństwem wszystkich uczniów i nauczycieli.

Front view of cheerful small girl standing indoors at Christmas, holding candle.
Blurry image of a winter forest, small snowdrifts and light snowfall - a beautiful winter-themed background wide format.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube