Nasza szkoła SZKOŁĄ Z SERCEM

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”
 “Mały Książę” Antoine De Saint-Exupéry

Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka (ucznia klasy III/IV) w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom. Takie podejście ma na celu zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów, podtrzymanie motywacji uczenia się i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi.

Wszystkie działania, które zostały zaplanowane we wrześniu 2022 r. przez nauczycieli naszej szkoły były zrealizowane. Uczniowie przy wsparciu całej społeczności nie odczuli większych trudności w adaptacji do nowej rzeczywistości szkolnej. Ten rok jest już za nami. Cieszymy się z pozytywnych efektów naszej wspólnej pracy i zapewniamy, że NASZE SERCA SĄ OTWARTE na kolejne lata edukacji szkolnej. 

Życzymy miłych wakacji i zapraszamy do obejrzenia fotografii z realizacji programu. 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube