Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

,,Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. 
Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci.” 

Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu – symbol wolności i niewoli. Szczególnie w tym miesiącu należy pielęgnować wartości patriotyczne i zainteresować dzieci i młodzież poezją patriotyczną opowiadającą o walkach Polaków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. 

Dzień 10 listopada w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości, na pamiątkę 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Od samego rana odczuwać można było odświętną, patriotyczną atmosferę. Cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-czerwone kotyliony. Tego dnia czciliśmy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażaliśmy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. 

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego”. 

,,Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami” – nad tymi słowami hymnu przechodzimy czasem bezrefleksyjnie. Drugą zwrotkę śpiewamy zresztą rzadko. Pozostałych wielu Polaków nie zna. Tym bardziej postawa naszych uczniów i nauczycieli, którzy  o godzinie 11.11, przyłączając się jednocześnie do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, odśpiewali wszystkie 4 zwrotki Hymnu Państwowego, jest godna uznania. 

Następnie w pięknie i oryginalnie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie klasy VI przy wsparciu dwóch uczennic klasy VIII i uczennicy klasy II przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny pod hasłem POCIĄG DO WOLNOŚCI – drogę, jaką przebyli nasi przodkowie walczący o niepodległą Polskę. Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Duży nacisk położono na ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat nieustannie podejmował inicjatywę walki za ojczyznę. Publiczność miała okazję wspólnie z prowadzącymi odbyć podróż ,,pociągiem” przez stacje NIEWOLA, POWSTANIA, I WOJNA ŚWIATOWA i WOLNOŚĆ. Piękne pieśni takie jak: ,,Biały Orzeł”, ,,Wierna, odważna i prawa”, ,,Póki Polska żyje w nas” czy ,,Polska Zmartwychwstała dziś” i galowe stroje uczniów tworzyły uroczysty charakter akademii. Nie zabrakło także odśpiewania wszystkich zwrotek ,,Roty”, zaś  utwory poetyckie i krótka inscenizacja podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami.  

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała i wysłuchała tej szczególnej ,,lekcji historii”. Ich wspaniała postawa może dawać nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do podtrzymywania w młodych ludziach więzi z Ojczyzną, jej historią, kulturą oraz tradycjami.

Akademia przygotowana została przez p. Elwirę Szajnę-Wojtuń i p. Magdalenę Kosiek, za dekorację odpowiedzialne były: p. Anna Szymańska i p. Elżbieta Staroń. 

Film nagrano dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach programu “Laboratoria Przyszłości” MEiN
(#laboratoriaprzyszlosci oraz #laboratoriaprzyszłosci):
Aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-HX60
Mikrofon kierunkowy Sony ECM-GZ1M
NUX PA50 Personal Monitor

 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube