Nagrody Burmistrza Gminy Rymanów “Młode Orły” 2023 roku dla uzdolnionych uczniów!

W dniu 19 lipca 2023 roku po raz 13 odbyła się gala wręczenia nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły” 2023 roku, przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów ze szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów.

Tegoroczna uroczystość miała miejsce gościnnie w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie – zaproszonych gości przywitała Pani wicedyrektor Elżbieta Nadziakiewicz.

Uroczystość uświetnił występ Filipa Stączka (wiolonczela).

Nagroda „Młode Orły” przyznawana jest w czterech kategoriach:

 1. Prymus – dla najlepszych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w/g algorytmu uwzględniającego liczbę uczniów klas programowo najwyższych w danej szkole:
  – Szkoła Podstawowa: średnia ocen 5,0 i wyższa oraz wzorowa ocena z zachowania,
 2. Egzamin – dla uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w Gminie Rymanów:
  – Szkoła Podstawowa: trzy najlepsze wyniki sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie szkoły podstawowej w Gminie Rymanów oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 3. Konkursy – dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII), ponadpodstawowych oraz szkoły muzycznej I stopnia:
  – dla finalistów, laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i olimpiad przedmiotowych, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  – dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia za miejsca I-III i wyróżnienia w konkursach o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 4. Mistrz– przyznawanej w kategorii indywidualnej i drużynowej, dla uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy artystyczne i sportowe na szczeblu krajowym lub wojewódzkim, a także dla finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych:
  – dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3), natomiast na szczeblu krajowym miejsca 1-10,
  – dla laureatów oraz finalistów innych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3), natomiast na szczeblu krajowym miejsca 1-10.

Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wręczył nagrody 144 uczniom we wszystkich kategoriach, w tym 124 nagrody w kategorii indywidualnej i 20 nagród w kategorii drużynowej:

 1. „Prymus”- 17 uczniów
 2. „Egzamin”- 8 uczniów
 3. „Konkursy”- 27 uczniów
 4. „Mistrz”- 72 uczniów
 5. „Mistrz” drużyna – 20 uczniów

Gratulacje złożyli również Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Krzysztof Buczek.

W naszej szkole najwyższe wyróżnienie z rąk Burmistrza Gminy Rymanów – Wojciecha Farbańca – odebrali:

 1. Sara Duell – Czubska (Kategoria „Mistrz”)
 2. Ewa Florczak (Kategoria „Mistrz”)
 3. Natalia Janicka (Kategoria „Mistrz”)
 4. Zuzanna Kilarska (Kategoria „Mistrz”)
 5. Mateusz Paściak (Kategoria „Prymus”)
 6. Filip Owoc (Kategoria „Mistrz”)
 7. Filip Stączek (Kategoria „Mistrz”)
 8. Maja Wietecha (Kategoria „Egzamin” oraz  „Mistrz”)
 9. Gabriel Wołczański (Kategoria „Mistrz”)
 10. Patrycja Ziemiańska(Kategoria „Mistrz”)

Nagrody zostały przyznane w formie kart podarunkowych o wartości 300,00 zł indywidualnie oraz o wartości 200,00 zł drużynowo do wykorzystania w sklepach i punktach usługowych oraz kinie Helios na terenie Centrum Handlowego VIVO! Krosno.

Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec podziękował rodzicom, nauczycielom i dyrektorom za wspieranie dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Ale szczególne podziękowania oraz gratulacje Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus skierowali do uczniów. Życzyli im kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz bezpiecznie spędzonych wakacji.

ZEAS w Rymanowie

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube