Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

„Nie zgadzam się z twoimi poglądami,
ale do końca życia będę walczył o to,
abyś miał prawo je głosić”

Wolter

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Tolerancji należy się nauczyć, tak samo jak umiejętności przekształcania konfliktów we współpracę. Jest to wzajemne zrozumienie i szacunek dla innych, przyznanie, że różnorodność jest dobrem i nie trzeba się jej bać.

W naszej szkole dzień 16 listopada przeznaczyliśmy na zaakcentowanie tolerancji pod hasłem „Każdy jest inny, więc bądź tolerancyjny”. W każdej klasie wychowawcy wraz z uczniami zapisali na specjalnie przygotowanych ,,łapkach” hasła, z którymi kojarzy im się słowo TOLERANCJA. 

W klasach 1-3 odbyły się również warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Sylwię Piwowar pod hasłem „INNY – NIE ZNACZY GORSZY”, których celem było zapoznanie dzieci z wyrażeniem „TOLERANCJA”, kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą. Dzieci podczas zajęć słuchały piosenki pt.: „NIEIDEALNA” – Arki Noego, a także obejrzały film edukacyjny, który uczy o tolerancji na podstawie baśni Brzydkie Kaczątko Hansa Christiana Andersena. Dzieci wykonały plakaty plastyczne ilustrujące szeroko rozumianą tolerancję. Dowiedziały się jak rozwijać postawy wyrozumiałości w stosunku do ludzi innej narodowości, pochodzenia, poglądów czy wartości. Uczyły się akceptacji i szacunku dla osób niepełnosprawnych, a także otwartości wobec różnic kulturowych.

Efekt pracy uczniów, zarówno młodszych, jak i starszych  można było podziwiać na tablicy znajdującej się na szkolnym korytarzu.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia WSZYSTKIM wiele radości.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube