MAJA WIETECHA – I wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie

W piątek, 9 grudnia 2022 r., w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. Licząca piętnaście osób Rada, to przedstawiciele wszystkich szkół gminnych wybrani uprzednio w drodze głosowania w swoich macierzystych szkołach. 

Zadaniem młodego radnego jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań na rzecz młodzieży,  w szczególności na rzecz edukacji. Młodzi radni będą mieli okazję i sposobność wpływania na losy gminy, a zwłaszcza sprawy bezpośrednio dotyczące młodzieży. Będą mieli również okazję do poszerzania wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz budowania świadomości obywatelskiej. 

Ogromną satysfakcją napawa nas fakt, iż uczennica naszej szkoły MAJA WIETECHA została wybrana wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie 

Nowo wybranej wiceprzewodniczącej życzymy
owocnych obrad
oraz
satysfakcji z pełnionej funkcji.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube