Lekcja z zakresu edukacji prawnej z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Łupkowie

W  piątek  17  marca 2023 r. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie wdrożyli do realizacji program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży  „W SŁUŻBIE PRAWU”. 

W spotkaniu na terenie Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji prawnej i prewencji przestępstw dla młodzieży. 

Jednym z elementów spotkania było przekazanie młodzieży przez Pana ppor. Macieja Drozda podstawowej wiedzy z zakresu prawa, tj. czym ono jest, jakie są jego rodzaje, jakie funkcje pełni oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie norm prawnych. Głównym celem był wzrost świadomości młodych ludzi w tym zakresie, a tym samym przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży poprzez uświadomienie, że złamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość – te zawodowe i społeczne, ale też te edukacyjne czy rodzinne. W zajęciach uczestniczył jeden z podopiecznych Zakładu Karnego - pan Dominik, odbywający karę za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem alkoholu,  który na swoim przykładzie wskazał negatywne efekty podejmowanych przez siebie przestępczych działań. Opowiedział o ograniczeniach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności tj. ograniczeniem kontaktu z rodziną, brakiem dostępu do social mediów, przebywaniem kilkadziesiąt kilometrów od własnego domu,  a w szczególności przebywaniem w izolacji więziennej. Przekazał też zebranym młodym ludziom, że pozbawienie wolności to trudne doświadczenie, przestrzegł przed popełnianiem zachowań przestępczych oraz krytycznie odniósł się do swojego zachowania na wolności, przez które trafił do zakładu karnego. 

W podziękowaniu za prelekcję pedagog szkolny Pani Sylwia Piwowar przekazała  wyrazy uznania i podziwu dla Pana Dominika za chęć, odwagę i otwartość w dzieleniu się swoją historią, a także złożyła  serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Łupkowie. 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube