Na skrzydłach przeszłości w przyszłość

,,Na skrzydłach przeszłości w przyszłość” 

Jubileusz 
20–lecia Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku 
Szlacheckim 

27 września 2022 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim obchodziła jubileusz 20–lecia swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Świętą dziękczynną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wróbliku Szlacheckim. Przybyli na nią zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Uroczyste nabożeństwo odprawił Biskup Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek w asyście proboszcza Wróblika ks. Janusza Łuca i pracującego w przeszłości w naszej szkole ks. Wojciecha Bolanowskiego, obecnego proboszcza parafii w Króliku Polskim.

Po Mszy Św. wszyscy udali się do szkoły, gdzie kontynuowano uroczystości Jubileuszu.

W pięknie udekorowanej sali Pani dyrektor Katarzyna Jabłońska powitała przybyłych na uroczystość dostojnych gości: ks. bp Stanisława Jamrozka, starostę krośnieńskiego Jana Pelczara, Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Pitrusa wraz z towarzyszącymi mu radnymi, przedstawiciela biura poselskiego p. Piotra Babinetza, Skarbnika Gminy Rymanów p. Bernardę Łożańską, dyrektor ZEAS-u, p. Bożenę Niemczyk, dyrektor GOK w Rymanowie, p. Agnieszkę Niemczyk, dyrektor GBP p. Monikę Rygiel, byłą dyrektor szkoły we Wróbliku Szlacheckim, p. Urszulę Deptuch, dyrektorów wszystkich szkół z terenu gminy Rymanów oraz przedstawicieli władz lokalnych.

We wzruszającym przemówieniu Pani dyrektor przypomniała historię szkoły, podkreślając jednocześnie wielkie zasługi wcześniejszej Pani dyrektor, Urszuli Deptuch, która przez 17 lat zarządzała placówką, a której praca i zaangażowanie przyniosły owoce w postaci wielu wspaniałych wychowanków.

Po przemówieniu nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu szkoły, po którym odbyło się pasowanie uczniów na pierwszoklasistów i ich ślubowanie.

Następnie uczennice kl. VII złożyły wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Błogosławionego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona szkoły.

Po tej części uroczystości zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. VI-VIII
pt. ,,Na skrzydłach przeszłości w przyszłość”, który wyreżyserowały panie: Grażyna Krzyżanowska, Aldona Konieczna i Elwira Szajna-Wojtuń. W montażu słowno-muzycznym zaznaczono, jak ważną rolę w życiu każdego młodego człowieka pełni szkoła i rzetelna praca dla dobra uczniów, która z jednej strony ma zapewnić im pamięć o ich ,,korzeniach”, a z drugiej pozwalać rozwijać ,,skrzydła”. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały również uczennice kl. VI w pięknym ,,tańcu ptaków”, do którego choreografię ułożyła p. Iwona Śliwka.

Po części artystycznej Pani dyrektor uhonorowała medalami szkoły oraz certyfikatami osoby, które swoim zaangażowaniem i wytrwałą pracą w znaczący sposób przyczyniły się do budowy i rozwoju placówki. Odznaczeni zostali: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek, Skarbnik Gminy Rymanów p. Bernarda Łożańska, dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół p. Bożena Niemczyk oraz emerytowana nauczycielka szkoły p. Maria Pilch.

Następnie głos zabrali: Ks. bp Stanisław Jamrozek, Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, starosta krośnieński Jan Pelczar i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus.

Po uroczystej akademii zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły udali się na okolicznościowy obiad. Uczniowie zostali obdarowani drobnymi upominkami, a rodzice mogli skorzystać z przygotowanego kącika gastronomicznego, za który serdecznie dziękujemy Cukierni i Piekarni ITV w Miejscu Piastowym oraz Delikatesom Centrum we Wróbliku Szlacheckim. Tego dnia można było także pozyskać specjalną jubileuszową publikację pt. ,,Na skrzydłach przeszłości w przyszłość”, która była owocem ciężkiej, wakacyjnej pracy nauczycieli szkoły. Przybyli na uroczystość goście zostali także zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność wystaw. Przygotowano ekspozycję zdjęć, gazetki i wystawy.

        Święto szkoły stało się także okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te zdobyte aktualnie.

Jubileusz dwudziestolecia stał się pretekstem do tego, by się zatrzymać, obejrzeć za siebie, odszukać w pamięci dni, których się nie zmarnowało, wydarzenia, które nas ukształtowały, osoby, którym coś zawdzięczamy, dostrzec to, co najważniejsze. Jubileusz taki to też właściwa chwila, by  wytyczyć sobie kolejne cele rozwoju, wspinać się w nowej drodze ku wartościowej przyszłości, pozostawiając po sobie ślad… 

Trudno byłoby zorganizować tę uroczystość, jak również wydać publikację przedstawiającą historię szkoły, gdyby nie przychylność organu prowadzącego na czele z panem Burmistrzem Wojciechem Farbańcem oraz pomoc rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierają finansowo inicjatywy szkoły.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.
https://youtu.be/vcie_-ToKwI film z uroczystości cz. 1
https://youtu.be/NUqNlPOLG2w film z uroczystości cz. 2
https://youtu.be/AnTQGglYIW0 przygotowania do jubileuszu 🙂

  

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube