IV SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

W dniu 27 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły Maja Wietecha – I Wiceprzewodnicząca i Adam Attwa – członek, wzięli udział w IV sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Rymanowie.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad młodzi radni mieli okazję zapoznać się z nowym projektem Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie pod nazwą ,,Dom Kultury +”. Zebrani zostali zachęceni do wspólnego działania mającego na celu stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej, która będzie odpowiadać potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi.

Następnie głos zabrała przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, która podczas wykładu omówiła zjawisko przemocy, w tym cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Wskazała także jakimi metodami przeciwdziałać tym zjawiskom, na co zwracać uwagę, aby czuć się bezpiecznie w wirtualnej rzeczywistości. Podała także konsekwencje prawne jakie czekają na małoletnich za stosowanie hejtu i cyberprzemocy.

Po bardzo ciekawym i jakże aktualnym temacie przemocy rówieśniczej, głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów p. Wojciech Farbaniec, który omówił temat wandalizmu na terenie gminy. Przedstawiając zdjęcia obrazujące ostatnie akty tego zjawiska apelował o większą wrażliwość i głośne wyrażanie braku akceptacji na tak skandaliczne zachowania.

 Tego dnia młodzież miała również okazję wysłuchać prelekcji p. Krzysztofa Zięby – inspektora ROŚ, który przedstawił aktualne działania proekologiczne w gminie, wskazując przy tym wyraźnie na wpływ młodzieży na poprawę jakości środowiska naturalnego. Zachęcał radnych do podejmowania w swoich miejscowościach wielu ekoinicjatyw, które przyczyniłyby się do promowania działań proekologicznych.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele Stowrazyszenia ,,Aktywny Beskid”, p. Katarzyna Madej i p. Krzysztof Deptuch, którzy zaprezentowali ofertę wycieczek rowerowych w Beskidzie Niskim.

Młodzi radni w skupieniu i z pełną powagą wysłuchali wszystkich wykładów, nie omieszkali również zadać zaproszonym gościom kilku pytań. Zakończeniem sesji było ustalenie kolejnego terminu spotkania i wyznaczenie zadań do zrealizowania w najbliższym czasie.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube