II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie

W środę,  24.01.2024 roku odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie, w której wzięli udział reprezentanci naszej szkoły – Zuzanna Błaż, uczennica klasy VII oraz Krzysztof Rymar, uczeń klasy VIII. Podczas spotkania pani dyrektor Agnieszka Niemczyk przedstawiła ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na rok 2024. Następnie głos zabrał dyrektor Paweł Pelczar, który podczas swojej prezentacji przybliżył atrakcje i możliwości oferowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez młodych radnych własnych pomysłów na ciekawe przedsięwzięcia i inicjatywy możliwe do zrealizowania na terenie naszej gminy. Po wybraniu tematu kolejnej sesji ustalono miejsce i datę następnego zebrania.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube