I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie w roku szkolnym 2023/2024

We wtorek, 12 grudnia br. w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie, kadencji 2023/24. Licząca piętnaście osób Rada, została wyłoniona poprzez wybory przeprowadzone w poszczególnych szkołach.

Naszą szkołę reprezentować będą Zuzanna Błaż, uczennica klasy VII i Krzysztof Rymar, uczeń klasy VIII.

Sesję rozpoczął Burmistrz Gminy Rymanów, Wojciecha Farbaniec, który pogratulował uczniom wyboru na tak zaszczytne funkcje, a także przedstawił przybyłych na sesje Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie oraz Kierowników poszczególnych Referatów Urzędu Gminy. Po sprawdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad,  odbyło się ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Każdy z obecnych odebrał również zaświadczenie o powołaniu. Kolejnym punktem sesji był wybór Prezydium Rady: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.

Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów, który w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym zasady działania samorządu gminnego. Opowiedział o funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, GOKu, ZEASz czy ZGK). Przybliżył, także najważniejsze inwestycje gminne realizowane
w ostatnim czasie.

Sesja zakończyła się ustaleniem planu pracy Rady na najbliższy czas, złożeniem życzeń świątecznych i podzieleniem się opłatkiem.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube