Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Osiem czworonogów w psim zaprzęgu gna,
osiem razy cztery to trzydzieści dwa.

Dziewięć załóg baloniarzy ściga się pod niebem,
dziewięć razy trzy to dwadzieścia siedem.

Papuga kolorowe piórka ma,
sześć razy siedem to czterdzieści dwa.

WIERSZYKI DO NAUKI. TABLICZKA MNOŻENIA W WIERSZYKACH – ELBANOWSKI TOMASZ

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube