Dożywianie w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w nowym roku szkolnym 2022/2023 koszt dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych wynosi:

* połowa porcji- 4,5 zł
* cała porcja- 6,5 zł.

Zapisu dzieci na obiady można dokonywać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-8:00 oraz 13:00-15:00. Płatności za obiady należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca, również w sekretariacie szkoły
w wyżej wymienionych godzinach.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube