Koła teatralne działa od września 2015 r. Każdy uczeń,  posiadający inklinacje teatralne, recytatorskie oraz przejawiający zainteresowania taką formą spędzania czasu wolnego, mógł zapisać się na zajęcia. Oferta zajęć skierowana była do uczniów klas drugich i trzecich. Podczas zapisów  okazało się , że zgłosiła się zbyt duża ilość dzieci i zasady naboru musiały ulec weryfikacji. Ostatecznie na zajęcia zostało zapisanych 20 uczniów.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube