konstrukcja symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta
konstrukcja prostej prostopadłej do danej prostej i prostej równoległej do danej prostej
konstrukcyjne dodawanie i odejmowanie kątów i odcinków
konstruowanie trójkątów, cechy przystawania trójkątów
wielokąty foremne – konstrukcje
konstrukcja podziału odcinka na dowolną ilość równych części

arkusz CKE 2017 cz. 1 rozwiązania
arkusz CKE 2017 cz. 2 rozwiązania
rozwiązanie zadań z arkusza “równania” z pistacji
egzamin próbny z operonem 2019 cz. 1 rozwiązania
egzamin próbny z operonem 2019 cz. 2 rozwiązania
CKE zestaw próbny 2019 rozwiązania cz. 1
CKE zestaw próbny 2019 rozwiązania cz. 2
CKE zestaw próbny 2019 rozwiązania cz. 3
CKE zestaw próbny 2019 rozwiązania cz. 4
CKE zestaw próbny 2019 rozwiązania cz. 5
rozwiązania arkusza CKE 20121
Operon 2021/2022 rozwiązania
miniarkusz cz1 – powtórka przed egzaminem
miniarkusz cz2 – powtórka przed egzaminem
miniarkusz cz2 – powtórka przed egzaminem
zadania z arkusza egzaminu ósmoklasisty (CKE) 2020 (rozwiązania)
zadania z arkusza egzaminu ósmoklasisty (CKE) 2021 (rozwiązania)
zadania z arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty (Operon) 2020 sesja 1 (rozwiązania)
konkurs matematyczny naftówki 2020/2021
konkurs matematyczny naftówki 2019/2020
trójkąty o katach 90, 60, 30 oraz 90, 45, 45
twierdzenie Pitagorasa cz. 2
twierdzenie Pitagorasa cz. 1
pierwiastki
potęgi
działania na ułamkach dziesiętnych cz.1
działania na ułamkach dziesiętnych cz.2
dodawanie liczb całkowitych
odejmowanie liczb całkowitych
mnożenie liczb całkowitych
dzielenie liczb całkowitych
mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
proste działania na liczbach wymiernych
proste działania na ułamkach zwykłych cz1
proste działania na ułamkach zwykłych cz2
dzielenie ułamków dziesiętnych
zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i zwykłych na dziesiętne
proste działania na ułamkach zwykłych
ułamki dziesiętne w zadaniach tekstowych
równanie jako waga
wyznaczanie wysokości trójkąta
obliczanie pola trójkąta
rozpoznawanie figur przestrzennych
obliczanie pól graniastosłupów prostych
objętość figur przestrzennych (brył)
objętość graniastosłupa prostego
jak obliczyć objętość ostrosłupa
zamiana jednostek długości cz. I
zamiana jednostek długości cz. II
zamiana jednostek masy

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube