Spotkanie z panem Piotrem Klamutem

22 stycznia na lekcji chemii w klasie ósmej gościliśmy pana Piotra Klamuta. Pan Piotr pracuje jako wiertacz i szef zmiany w firmie wydobywającej ropę naftową i gaz ziemny. To bardzo niebezpieczna praca często w trudnych warunkach atmosferycznych. Trzeba być ciągle skoncentrowanym na wykonywanych zadaniach gdyż czasem chwila nieuwagi może się skończyć tragicznie. Pan Piotr bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy. W żadnym podręczniku nie znajdziemy takich informacji. Poniżej zamieszczamy materiał ze zdjęciami i filmami pana Piotra Klamuta. Bardzo Panu dziękujemy za super lekcję 🙂

film cz. I>>

film cz. II>>

wybuch magazynu gazu Wierzchowice>>

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube