1 MARCA – Droga Krzyżowa z Żołnierzami Wyklętymi

 „Jeśli komu droga otwarta do nieba, 
to tym, co służą Ojczyźnie” 
J. Kochanowski  

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”.
Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”.
„Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę” – słowami pieśni Leszka Kołakowskiego rozpoczęliśmy obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Piątek, 1 marca 2024 r., był okazją, by wraz z Niezłomnymi Bohaterami naszej historii wędrować przez kolejne stacje Drogi Krzyżowej.
Uczniowie oddali hołd pamięci żołnierzom poprzez złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą ks. Władysława Gurgacza znajdującą się w Kościele Parafialnym we Wróbliku Królewskim, a następnie w kolejnych stacjach, wraz ze zgromadzonymi w świątyni, wspominali heroizm i poświęcenie tych, którzy swoim działaniem przyczynili się do powstania Polski wolnej i niezależnej.
Na ołtarzu wierności Bogu i Ojczyźnie swoje życie złożyli wspominani podczas rozważań: ks. Władysław Gurgacz, rotmistrz Witold Pilecki, ppłk Łukasz Ciepliński, major Zygmunt Szendzielarz, major Hieronim Dekutowski, arcybiskup Antoni Baraniak, Rodzina Ulmów, Danusia Siedzikówna.
Była to niezwykła lekcja historii, poświęcenia, patriotyzmu i wiary w niezłomność wartości głoszonych przez Chrystusa i Jego Matkę.
Księdzu Proboszczowi, wszystkim Uczniom i Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie i uczestnictwo w tej wyjątkowej Drodze Krzyżowej z Żołnierzami Wyklętymi.

Los nam drogę wyznaczył      
Auschwitz, Charków i Katyń   
Jakże trudna jest droga do nieba …
Więc szukamy wciąż śladów
naszych ojców i dziadów,       
żeby znów sie zachować jak trzeba …
 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube